Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunda (ARTİ) səriştə əsaslı kurikulumların sınağı

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunda (ARTİ) səriştə əsaslı kurikulumların sınağı

Təhsil sahəsinə aid  AzMKÇ 5 (yenidən hazırlanma) səviyyəsində 2 ixtisas “Səriştə əsaslı qiymətləndirmə mütəxəssisi” və “Səriştə əsaslı qiymətləndirmə üzrə müfəttiş” ixtisasları üçün səriştə əsaslı kurikulum və onların əsasında Təlim materialları hazırlanmış və  Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunda (ARTİ) sınaqdan keçirilmişdi. Qeyd edilən ixtisaslar əmək bazarında mövcud olmadığı üçün (yeni ixtisaslar) beynəlxalq ekspertlər tərəfindən hazırlanmış və sınağı həyata keçirilmişdir.

 


14.04.2020