Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecində (BBKK) səriştə əsaslı kurikulumların sınağı

Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecində (BBKK) səriştə əsaslı kurikulumların sınağı

\r\n\r\n

Təhsil sahəsinə aid  AzMKÇ 5 səviyyəsini əhatə  edən 2 ixtisas “Sığorta mütəxəssisi” və “Marketoloq” ixtisasları üçün hazırlanmış kurikulumlar və onların əsasında Tədris və Təlim materialları hazırlanmış və Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecində (BBKK) sınaqdan keçirilmişdi. Hazırlanmış Tədris və Təlim materialları ilə təhsil müəssisəsi təmin edilmişdir. Sınaq prosesləri zamanı layihə ekspertləri tərəfindən bir neçə monitoring aparılmış və monitoringdən sonra müəllim və tələbələrlə tədris prosesi ilə bağlı sorğu aparılmışdır. Müəllim və tələbələr hər bir meyar üzrə dərsin təşkili, sonda “Tələbə fəaliyyətinin” və “Qiymətləndirmə” bölməsinin tətbiq edilməsi daha yüksək nəticənin əldə edilməsi kimi vurğulamışdılar.


14.04.2020