Məktəb meneceri üçün detallar

Ali təhsilin müvafiq səviyyəsi üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

060407

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Təhsil

İstinad edilən peşə standartı:

Məktəb meneceri

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

1345 (Məktəb direktoru)

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

7 (yenidən hazırlanma)

Qəbul tələbləri:

Hər hansı bir təhsil müəssisəsində müvafiq rəhbərlikdə və ya idarəetmədə rolu

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

 

Tam təhsil proqramının müddəti:

3 ay (dəyişə bilər)

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün):

Məktəb menecerləri və ya məktəb meneceri olmaq istəyən şəxslər

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Verilən kredit dəyəri:

22

Hazırlanma tarixi:

Mart, 2019

Yenilənmə üçün son tarix:

Mart, 2024

   Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri:

Məktəb meneceri orta məktəbdə təlim-tərbiyə fəaliyyətlərinin təşkili, idarə edilməsi və onlara rəhbərlik işlərini həyata keçirir. Məktəb meneceri məktəbin iqtisadi fəaliyyətlərinə görə də məsuliyyət daşıyır.