İbtidai sinif müəllimliyi üçün detallar

Ali təhsilin müvafiq səviyyəsi üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

050107

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Təhsil

İstinad edilən peşə standartı və kodu:

İbtidai sinif müəllimliyi

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

2341 (Müəllim, ibtidai təhsil/peşəkar)

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

6

Qəbul tələbləri:

Tam orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi;
  • Riyaziyyat müəllimliyi;
  • Məktəbəqədər təlim və tərbiyə;
  • 4. Korreksiyaedici təlim.

Tam təhsil proqramının müddəti:

4 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Tam orta təhsili başa vurmuş istənilən şəxs

Verilən kredit dəyəri:

210

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Təsdiq tarixi:

Yanvar, 2019-cü il

Yenilənmə üçün son tarixi:

Yanvar, 2024-cü il

      Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

İbtidai sinif müəllimi orta məktəblərin ibtidai təhsil pilləsində təhsilalan şagirdlərin təlim, tərbiyə və inkişafını həyata keçirir. O eyni zamanda şagirdlərdə məktəbə münasibətdə müsbət fikirlərini, eləcə də məktəbə adaptasiya olunmasını təmin edir. Şagirdlərin intellektual hazırlıq baxımından yaradıcılıq qabiliyyətinin, məntiqi təfəkkürün, təxəyyülün inkişaf etdirilməsi, eləcə də sosial və şəxsiyyətyönümlülük baxımından müstəqillik, məsuliyyətlilik, ünsiyyət və özünüqiymətləndirmə xüsusiyyətlərinin formalaşdırılması prosesini həyata keçirir.