Təhsil psixoloqu üçün detallar

Ali təhsilin müvafiq səviyyəsi üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

050118

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Təhsil

İstinad edilən peşə standartı və kodu:

Təhsil psixoloqu

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

2634 (Psixoloq, pedaqogika)

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

6

Qəbul tələbləri:

Tam orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etdirmə istiqamətləri:

  • Korreksiyaedici təlim;
  • Pedaqogika;
  • İbtidai sinif müəllimliyi.

Tam təhsil proqramının müddəti:

4 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Tam orta təhsili başa vurmuş istənilən şəxs

Verilən kredit dəyəri:

210

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

Yanvar, 2019-cu il

Yenilənmə üçün son tarix:

Yanvar, 2024-cü il

      Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Təhsil psixoloqu təhsil sistemində psixoloji xidmət işini həyata keçirir, o cümlədən, təhsil müəssisəsində təhsil prosesinin optimallaşdırılmasında fəal iştirak edir.