Korreksiyaedici pedaqoq üçün detallar

Ali təhsilin müvafiq səviyyəsi üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

050111

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Təhsil

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Korreksiyaedici pedaqoq

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

2352 (Müəllim/Xüsusi təhsil)

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

6

Qəbul tələbləri:

Tam orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etdirmə istiqamətləri:

  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi;
  • Riyaziyyat müəllimliyi;
  • Məktəbəqədər təlim və tərbiyə;
  • İbtidai sinif müəllimliyi;
  • Təhsildə sosial-psixoloji xidmət;
  • Pedaqogika.

Tam təhsil proqramının müddəti:

4 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Tam orta təhsili başa vurmuş istənilən şəxs

Verilən kredit dəyəri:

214

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

Sentyabr, 2019-cü il

Yenilənmə üçün son tarix:

Sentyabr, 2024-cü il

      Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Korreksiyaedici pedaqoq sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin diaqnostika, korreksiya və reabilitasiya işlərini təşkil edir və həyata keçirir. O, həmçinin onların təlim imkanlarını müəyyənləşdirir, sosial adaptasiyasına, peşəyönümünə və əmək fəaliyyətinə istiqamət verir.