Məktəbəqədər təhsildə korreksiyaedici təlim üçün detallar

Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

040109

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Təhsil

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Məktəbəqədər təhsildə korreksiyaedici təlim

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

2352 (Müəllim/Xüsusi təhsil)

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

5

Qəbul tələbləri:

Minimum ümumi orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etdirmə istiqamətləri:

  •   İbtidai sinif müəllimliyi;
  •   Korreksiyaedici təlim;
  •   Məktəbəqədər təhsil;
  •   Musiqi müəllimliyi;
  •   Təhsildə sosial-psixoloji xidmət;
  •   Təsviri incəsənət müəllimliyi.

Tam təhsil proqramının müddəti:

3 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Ümumi orta təhsil başa vurmuş istənilən şəxs

Verilən kredit dəyəri:

180

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

Mart, 2019-cu il

Yenilənmə üçün son tarix:

Mart, 2024-cü il

      Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Məktəbəqədər təhsildə korreksiyaedici təlimçi sağlamlıq imkanları məhdud olan məktəbəqədər yaşlı uşaqların diaqnostika, korreksiya və reabilitasiya işlərini təşkil edir və həyata keçirir. O, həmçinin onların təlim imkanlarını müəyyənləşdirir və sosial adaptasiyasına dəstək olur.