Sığorta mütəxəssisi üçün detallar

Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

040405 

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Sığorta mütəxəssisi

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

3321 (Mütəxəssis, sığorta/korporativ satış üzrə)

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

5

Qəbul tələbləri:

Minimum ümumi orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

  •   Biznesin idarə edilməsi;
  •   İqtisadiyyat;
  •   Maliyyə;
  •   Marketinq;
  •  Mühasibat.

Tam təhsil proqramının müddəti:

3 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Ümumi orta təhsil başa vurmuş istənilən şəxs

Verilən kredit dəyəri:

120

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

Mart, 2019-cu il

Yenilənmə üçün son tarix:

Mart, 2024-cü il

Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Sığorta mütəxəssisi müxtəlif növ (könüllü və icbari) sığorta məhsulları və sığorta xidmətlərinin potensial müştərilərini müəyyən edir, onları məlumatlandırır, bazarı araşdırır, məhsul və xidmətləri təşviq və təklif edir, satır, həmçinin müvafiq sahə ilə bağlı müştərinin dəqiq məlumat alması üçün məsləhətlər verir.