Marketoloq üçün detallar

Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

040409

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Marketoloq

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

2431 (Marketinq üzrə mütəxəssis)

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

5

Qəbul tələbləri:

Minimum ümumi orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

  1. Biznesin idarə edilməsi;
  2. İqtisadiyyat;
  3. Maliyyə;
  4. Mühasibat.

Tam təhsil proqramının müddəti:

2 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Ümumi orta təhsil başa vurmuş istənilən şəxs

Verilən kredit dəyəri:

120

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

Fevral, 2019-cu il

Yenilənmə üçün son tarix:

Fevral, 2024-cü il

      Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Marketoloq bazar araşdırmasını aparır, araşdırmalara əsaslanaraq yeni məhsul və xidmətlər təklif edir və onların satışını həyata keçirir, məhsul və xidmətlərin reklam və təşviqatı ilə məşğul olur, həmçinin aldığı məlumatları toplayır və xidmətlərin səmərəliliyini təhlil edir.