Reklam üzrə agent üçün detallar

Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

040407

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Reklam üzrə agent 

 

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

2431

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

5

Qəbul tələbləri:

Ümumi orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

  • Beynəlxalq ticarət və logistika;
  • Biznesin idarə edilməsi;
  • İqtisadiyyat;
  • Maliyyə;
  • Marketinq.

Tam təhsil proqramının müddəti:

3 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Ümumi orta təhsil başa vurmuş istənilən şəxs

Verilən kredit dəyəri:

2160

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

May, 2020-ci il

Yenilənmə üçün son tarix:

May, 2025-ci il

Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Reklam üzrə agent cari bazar vəziyyətini monitorinq və təhlil etməklə şirkət və ya müəssisənin reklam fəaliyyətini yönləndirir, eyni zamanda reklam tədbirlərinin və promo aksiyaların təşkili və həyata keçirilməsində, yerli və regional satış nöqtələrinin monitorinqində və müvafiq sahədə digər şirkətlər ilə əməkdaşlığın qurulmasında iştirak edir.