Bərk tullantıların emalı üzrə texnik köməkçi üçün detallar

İlk peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

030702

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Elektrik enerjisi, qaz, hava, su, buxar təchizatı və tullantıların təmizlənməsi

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Bərk tullantıların emalı üzrə texnik köməkçi

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

3257

Məşğulluq təsnifatında ixtisas (bacarıq) səviyyəsi:

3

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

4

Qəbul tələbləri:

Ümumi orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

  • Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası;
  • Məişət tullantılarının idarə olunması;
  • Sanitar texniki qurğularının quraşdırılması və istismarı.

Tam təhsil proqramının müddəti:

3 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Ümumi orta təhsili başa vurmuş şəxslər

Verilən saatların miqdarı:

4140

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

May, 2020-ci il

Yenilənmə üçün son tarix:

May, 2025-ci il

Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Bərk tullantıların emalı üzrə texnik köməkçi istehsalat prosesində əmələ gələn müxtəlif növ bərk tullantıların emalı və yenidən istehsalata xammal kimi qaytarılması prosesinə kömək edən şəxsdir.