Bərk tullantıların emalı üzrə texnik üçün detallar

Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

-

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Elektrik enerjisi, qaz, hava, su, buxar təchizatı və tullantıların təmizlənməsi

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Bərk tullantıların emalı üzrə texnik

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

5

Qəbul tələbləri:

Ümumi orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

  • Ekologiya mühəndisliyi;
  • Materiallar mühəndisliyi;
  • Kimya mühəndisliyi.

Tam təhsil proqramının müddəti:

3 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Ümumi orta təhsil başa vurmuş istənilən şəxs

Verilən saatların miqdarı:

1354

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

May, 2020-ci il

Yenilənmə üçün son tarix:

May, 2025-ci il

  Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Bərk tullantıların emalı üzrə texnik istehsalat prosesində əmələ gələn müxtəlif növ bərk tullantıların emalı, yenidən istehsalata xammal kimi qaytarılma və toplanıb daşınma prosesini həyata keçirən şəxsdir.