Çirkab suların emalı üzrə operator köməkçisi üçün detallar

İlk peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

030702

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Elektrik enerjisi, qaz, hava, su, buxar təchizatı və tullantıların təmizlənməsi

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Çirkab suların emalı üzrə operator köməkçisi

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

3132

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

3

Qəbul tələbləri:

Ümumi orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

  • Çirkli suların kənarlaşdırılması və təmizlənməsi;
  • Məişət tullantılarının idarə olunması;
  • Sanitar texniki qurğularının quraşdırılması və istismarı;
  • Su təsərrüfatı qurğularının istismarı.

Tam təhsil proqramının müddəti:

  • Ümumi orta təhsil bazasından qəbul olunanlar üçün – 2 il;
  • Tam orta təhsil bazasından qəbul olunanlar üçün – 1 il;
  • Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyəsini bitirib, istehsalatda təcrübə qazanmış şəxslər üçün – 3 ay

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Ümumi və ya tam orta təhsili başa vurmuş şəxslər

Verilən saatların miqdarı:

Təhsil müddəti 1 il - 1354

Təhsil müddəti 2 il – 2792

Təhsil müddəti 3 ay - 530

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

May, 2020-ci il

Yenilənmə üçün son tarix:

May, 2025-ci il

Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Bərk tullantıların emalı üzrə texnik köməkçi istehsalat prosesində əmələ gələn müxtəlif növ bərk tullantıların emalı və yenidən istehsalata xammal kimi qaytarılması prosesinə kömək edən şəxsdir.