Çirkab suların emalı üzrə operator üçün detallar

İlk peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

030702

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Elektrik enerjisi, qaz, hava, su, buxar təchizatı və tullantıların təmizlənməsi

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Çirkab suların emalı üzrə operator

 

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

3132

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

4

Qəbul tələbləri:

Ümumi orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

  • Çirkli suların kənarlaşdırılması və təmizlənməsi;
  • Məişət tullantılarının idarə olunması;
  • Sanitar texniki qurğularının quraşdırılması və istismarı;
  • Su təsərrüfatı qurğularının istismarı.

Tam təhsil proqramının müddəti:

3 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Ümumi orta təhsili başa vurmuş şəxslər

Verilən saatların miqdarı:

4140

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

İyun, 2020-ci il

Yenilənmə üçün son tarix:

İyun, 2025-ci il

Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Çirkab suların emalı üzrə operator məişət çirkab sularının təmizlənməsi üçün xüsusi təmizləmə qurğularını istismar edir, proqramlaşdırma işlərini həyata keçirir, fəaliyyətinə nəzarət edir, səlahiyyətləri çərçivəsində onlara texniki xidmət göstərir, eləcə də nəticələri qiymətləndirir və hesabat verir.