Günəş panellərinin quraşdırıcısı üçün detallar

İlk peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

030408

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Elektrik enerjisi, qaz, hava, su, buxar təchizatı və tullantıların təmizlənməsi

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Günəş panellərinin quraşdırıcısı

 

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

8212

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

4

Qəbul tələbləri:

Ümumi orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

  • Elektrik təchizatı (sahələr üzrə);
  • Elektrik stansiyası və yarımstansiyası avadanlıqlarının quraşdırılması;
  • Energetika və elektroenergetika;
  • İşıq texnikası və işıq mənbələri;
  • Sənaye və mülki binalarda elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı.

Tam təhsil proqramının müddəti:

3 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Ümumi orta təhsili başa vurmuş şəxslər

Verilən saatların miqdarı:

4140

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

May, 2020-ci il

Yenilənmə üçün son tarix:

May, 2025-ci il

Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Fotovoltaik (PV) günəş panellərinin quraşdırılacağı yerlərin qiymətləndirilməsinə və sxematik qaydalara uyğun olaraq günəş sistemlərini damlarda və ya digər yerlərdə yığır, qurur, montaj edir və sazlığına nəzarət edir. İşin xüsusiyyətindən asılı olaraq, quraşdırma və montaj, elektrik ölçmələri, texniki xidmətin göstərilməsi işlərini həyata keçirir.