Tibbi avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə elektromexanik köməkçisi üçün detallar

İlk peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

030414

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Səhiyyə və sosial xidmətlər

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Tibbi avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə elektromexanik köməkçisi

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

7421

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

3

Qəbul tələbləri:

Ümumi orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

Sınaq-diaqnostika üsulu və cihazları;

Tibbi avadanlıqların quraşdırılması və istismarı

Tam təhsil proqramının müddəti:

  • Ümumi orta təhsil bazasından qəbul olunanlar üçün – 2 il;
  • Tam orta təhsil bazasından qəbul olunanlar üçün – 1 il;
  • Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyəsini bitirib, istehsalatda təcrübə qazanmış şəxslər üçün – 3 ay

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Ümumi və ya tam orta təhsili başa vurmuş şəxslər

Verilən saatların miqdarı:

Təhsil müddəti 1 il - 1354

Təhsil müddəti 2 il – 2792

Təhsil müddəti 3 ay - 530

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

May, 2020-ci il

Yenilənmə üçün son tarix:

May, 2025-ci il

Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Tibbi avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə elektromexanik köməkçisi tibbi avadanlıqların təmir prosesinə kömək edir və həmin avadanlıqlara sadə texniki xidməti həyata keçirir.