Tibbi avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə elektromexanik üçün detallar

İlk peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların təsnifatında şifri (kodu):

030414

İqtisadiyyatın əhatə olunan sahələri:

Səhiyyə və sosial xidmətlər

İstinad edilən kvalifikasiya standartı:

Tibbi avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə elektromexanik

Məşğulluq təsnifatında işin kodu:

7421

Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsində (AzMKÇ) səviyyəsi:

4

Qəbul tələbləri:

Ümumi orta təhsil

Məzunların təhsilini davam etditmə istiqamətləri:

  • Sənaye və mülki binalarda elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı;
  • Bina və qurğuların tikintisi və istismarı;
  • Elektrik maşınlarının və avadanlıqlarının güc elektronikası;
  • Qaldırıcı-nəqliyyat, tikinti maşın və avadanlıqlarının texniki istismarı.

Tam təhsil proqramının müddəti:

3 il

Hədəf qrupu (kvalifikasiya üçün)

Ümumi orta təhsili başa vurmuş şəxslər

Verilən saatların miqdarı:

4140

Qəbul edən qurum:

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Hazırlanma tarixi:

Yanvar, 2019-cu il

Yenilənmə üçün son tarix:

Yanvar, 2024-cü il

      Peşə sahibinin gördüyü əsas işlərin qısa təsviri

Tibbi avadanlıqlarının təmiri və xidməti üzrə elektromexanik avadanlıqların nasaz hissələrini müəyyən edir, təmir edir və onlara texniki xidmət göstərir.