Qanunvericilik çərçivəsi

Milli kvalifikasiya sistemi ilə bağlı normativ-hüquqi sənədlər:

Qanunlar
1. Təhsil haqqında AR Qanunu
2. Peşə təhsili haqqında AR Qanunu
3. Ümumi təhsil haqqında AR Qanunu 
4. Məşğulluq haqqında AR Qanunu
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları
1. Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin Nizamnaməsi
2. Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin Əsasnaməsi
Nazirlər Kabinetinin qərarları
1. Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi
2. Peşə və kvalifikasiya standartının hazırlanması, yenidən hazırlanması, təsdiq edilməsi, qeydiyyatının aparılması və müddətinin uzadılması Qaydaları
3. Bacarıqların inkişaf etdirilməsi üzrə sahə komissiyalarının yaradılması və əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında
4. Vətəndaşların peşə təhsili üzrə qeyri-formal və informal təhsil formaları vasitəsilə əldə etdikləri bilik, bacarıq, səriştə və təcrübənin qiymətləndirilməsi və tanınması məqsədilə imtahanın keçirilməsi və onlara peşə ixtisasını təsdiq edən sənədin verilməsi Qaydası
5. Ümumi təhsil müəssisələrində peşəyönümü xidmətinin həyata keçirilməsi qaydası
6. Peşəyönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi qaydası
7. Peşə təhsilinin dövlət standartları
8. Orta ixtisas təhsilinin dövlət standartı və proqramı
9. Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı
10. Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları
11. Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi Qaydaları
12. Peşə təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı
13. Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı
14. Ali təhsilin bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) səviyyəsi üzrə ixtisasların (proqramların) Təsnifatı
15. Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) Təsnifatı
16. Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları
17. Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası)
18. Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi qaydası
19. Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriyanın Nizamnaməsi
Digər sənədlər
1. Məşğulluq Təsnifatı