Kvalifikasiya

N Adı Versiya AzMKÇ səviyyə Kurikulum Kvalifikasiya Standartı Qiymətləndirmə Standartı Peşə standartı Tədris və Təlim materialları Hazırlanma tarixi Yenilənmə tarixi Kvalifikasiyanı verən müəssisə
1. Məktəb meneceri 1 7 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -04-2019 -04-2024 ADU
2. İbtidai sinif müəllimliyi 1 6 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -01-2019 -01-2024 ADPU
3. Tərbiyəçi-müəllim (məktəbəqədər) 1 6 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -01-2019 -01-2024 ADPU
4. Təhsil psixoloqu 1 6 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -01-2019 -01-2024 ADPU
5. Korreksiyaedici pedaqoq 1 6 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -09-2019 -09-2024 ADPU
6. Məktəbəqədər təhsildə korreksiyaedici təlim 1 5 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -03-2019 -03-2024 ADPK
7. Səriştə əsaslı qiymətləndirmə mütəxəssisi 1 5 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -06-2020 -06-2024 ARTİ
8. Səriştə əsaslı qiymətləndirmə üzrə müfəttiş 1 5 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -12-2019 -12-2024 ARTİ
9. Peşəyönümü üzrə məsləhətçi 1 5 Endir Endir Endir Endir -04-2020 -04-2025 -
10. Tərbiyəçi-müəllim (məktəbəqədər) 1 6 Endir Endir Endir Endir -01-2019 -01-2024 -
11. Lift təmiri üzrə elektromexanik köməkçisi 1 3 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -02-2019 -02-2024 14 saylı Peşə məktəbi
12. Lift təmiri üzrə elektromexanik 1 4 Endir Endir Endir Endir -04-2020 -05-2020 -
13. Sığorta mütəxəssisi 1 5 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -03-2019 -03-2024 BBKK
14. Marketoloq 1 5 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -02-2019 -02-2024 BBKK
15. Reklam üzrə agent 2 5 Endir Endir Endir Endir -05-2020 -05-2025 -
16. Bərk tullantıların emalı üzrə texnik köməkçi 2 4 Endir Endir Endir Endir -05-2020 -06-2020 -
17. Bərk tullantıların emalı üzrə texnik 2 5 Endir Endir Endir Endir -05-2020 -05-2025 -
18. Çirkab suların emalı üzrə operator köməkçisi 1 3 Endir Endir Endir Endir -05-2020 -05-2025 -
19. Çirkab suların emalı üzrə operator 1 4 Endir Endir Endir Endir -06-2020 -06-2025 -
20. Günəş panellərinin quraşdırıcısı 1 4 Endir Endir Endir Endir -05-2020 -05-2025 -
21. Uşaq baxıcısı 1 5 Endir Endir Endir Endir -05-2020 -05-2025 -
22. Uşaq baxıcısı (yenidən hazırlanma) 1 5 Endir Endir Endir Endir -06-2020 -06-2025 -
23. Tibbi avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə elektromexanik köməkçisi 1 3 Endir Endir Endir Endir -05-2020 -05-2025 -
24. Tibbi avadanlıqların təmiri və xidməti üzrə elektromexanik 1 4 Endir Endir Endir Endir Daxil ol -01-2019 -01-2024 14 saylı Peşə məktəbi